სერვისები


წევრობა

157

HLB Countries


1,069 

HLB offices


46,755 

people


8

HLB global ranking


პუბლიკაციები


ინდუსტრიები


ჯანდაცვა

უძრავი ქონება და მშენებლობა

ტურიზმი

სოფლის მეურნეობა

ვაჭრობა

ტექნოლოგია და ტელეკომუნიკაციები

ჩვენს შესახებ 

შპს „ფინანსური მართვის ჯგუფი“ 2010 წლიდან მოღვაწეობს ბაზარზე და მომხმარებლებს სთავაზობს მომსახურების ფართო სპექტრს, რომელიც მორგებულია სხვადასხვა ინდუსტრიის ბიზნეს მოთხოვნებზე და აერთიანებს მათ ფინანსურ, იურიდიულ და ტექნოლოგიურ მხარდაჭერას.

2012 წლიდან ჩვენ გავხდით საერთაშორისო ქსელის HLB Global-ს წევრი საქართველოში. საერთაშორისო ქსელის წევრობა საშუალებას გვაძლევს მუდმივად შევინარჩუნოთ გაწეული მომსახურების მაღალი ხარისხი, საერთაშორისო პრაქტიკისა და გამოცდილების საფუძველზე ჩვენი საქმიანობა გავხადოთ უფრო მეტად კომპლექსური. დღესდღეობით ჩვენ ვფლობთ სამ ფილიალს, თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში. ვაერთიანებთ ასზე მეტ კვალიფიციურ თანამშრომელს.