კარიერა

შექმენი შენი კარიერა ჩვენთან ერთად

FMG-ში მუშაობა ეს არის მრავალფეროვნებითა და მნიშვნელოვანი გამოცდილებებით გაჯერებული კარიერა. FMG-ს მიზანია მოიზიდოს განსაკუთრებული უნარ-ჩვევებისა და პოტენციალის მქონე ადამიანები. კვალიფიციურ, მიზანმიმართულ პროფესიონალებს FMG დიდი კარიერული წინსვლის საშუალებას აძლევს.

ჩვენ ვთვლით, რომ სამუშაო გარემო უნდა იყოს ნდობაზე, პატივისცემაზე, ჩართულობასა და მრავალფეროვნებაზე დამყარებული.

შეავსე აპლიკაცია