შეფასება

ჩვენი გუნდი გთავაზობთ საშემფასებლო მომსახურებას თქვენი ბიზნეს საჭიროებებიდან გამომდინარე. ჩვენ მიერ შესრულებული სამუშაო არის მაქსიმალურად ინფორმაციული, კონკრეტული და მსოფლიოში აპრობირებული სტანდარტების შესაბამისი. ჩვენ გთავაზობთ საშემფასებლო მომსახურების სრულ სპექტრს:

1. ქონების შეფასება
2. ბიზნესის შეფასება
3. ზარალის შეფასება
4. შესყიდვის ფასის განაწილება
5. ინვენტარიზაცია