აუთსორსინგი

საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ციფრულ სამყაროში, სულ უფრო მეტად მოთხოვნადი ხდება საბუღალტრო მომსახურების აუთსორსინგი. ეს საშუალებას მოგცემთ დაზოგოთ დრო და მიიღოთ თქვენს მოთხოვნებზე მორგებული საიმედო, გამოცდილი და სანდო ბუღალტრული აღრიცხვა.

ჩვენს მიზანს წარმოადგენს კომპანიის მენეჯმენტის ინფორმირება ჩვენს მიერ წარმოებული საბუღალტრო აღრიცხვის ყველა ეტაპთან დაკავშირებით, ყოველი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს მათი ინტერესების გათვალისწინებით რეპორტების მომზადებას, წარდგენა და კონსულტაციები არსებულ ფინანსურ შედეგებთან დაკავშირებით.